G-ESS - Brands at WorkISO certifierad

Personuppgiftslagen (GDPR)

G-ESS följer Personuppgiftslagen som bygger på EU-reglerna för dataskydd, förkortat GDPR, som gäller från maj 2018. All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgifter.

G-ESS kan ha följande information om dig som kund:

  • Namn

  • Titel

  • Kontaktuppgifter

  • Ditt personnummer, om du legitimerat dig vid köp eller uthämtning av varor i någon av våra butiker

Alla eller delar av informationen används:

  • I vårt affärssystem för att kunna producera en order, leverera den och sedan skicka en faktura. Informationen raderas automatiskt efter 7 år. Legitimation tas för att säkerställa att vi inte lämnar ut varor till fel person och information avseende födelsedata sparas för att skapa referensinformation för köpet till arbetsgivaren. Hela personnumret sparas inte sedan 2018-03-01. Alla på G-ESS som är del i vår leveransprocess har åtkomst till informationen.

  • I vårt CRM system sparas namn, titel, kontaktuppgifter samt noteringar avseende vilka aktiviteter, avstämningar, utprovningar etc. som vi genomför med våra kunder. Säljare och säljledning har åtkomst till informationen.

  • I ett vårt program för mejlutskick som används för nyhetsbrev, kampanjer etc. Informationen uppdateras årligen och gamla kontaktuppgifter rensas ut vartefter de inte längre är aktuella. Du kan alltid avböja att få ytterligare mejlutskick genom att avregistrera dig. Säljledningen har åtkomst till informationen.

G-ESS delar inte personuppgifter med tredje part.

Önskar du ta del av den information som finns om dig så kan du begära den genom att skicka ett mejl till info@g-ess.se. Skicka med en kopia på ditt körkort eller ID kort så att vi kan säkerställa att det verkligen är du som frågar efter informationen. Kopian raderas efter att identifieringen genomförts. Informationen skickas sedan som ett mejl med informationen som bilagor och du återkopplar G-ESS med vändande mejl om du vill att informationen som finns skall raderas.

Box 1047, 141 21 Huddinge | Telefon: 08-449 85 70 | E-post: info@g-ess.se
Copyright © G-ESS Yrkeskläder AB | Hemsida av RK

Ansök om kundkonto