G-ESS - Brands at WorkISO certifierad

Vi värnar om miljön...

Att ta hänsyn till miljön är självklart för oss, både i stort och i smått. Vi gör ständigt förbättringar genom allt från val av produkter till våra dagliga rutiner.

Vi samarbetar bara med leverantörer som ställer upp på våra miljökrav och vi söker ständigt efter nya produkter och metoder med så liten miljöpåverkan som möjligt.


Ingen kan göra allt men alla kan göra något för miljön

Många av våra kunder ställer stora krav på sig själva att inte vara en bidragande del av de miljöutmaningar vi verkar stå inför, eller i alla fall att vara så liten del som möjligt. Det gäller givetvis också oss på G-ESS när det gäller vår egen verksamhet. Den viktigaste aspekten är dock det arbete som våra leverantörer utför för att säkerställa att de kläder och skor vi säljer produceras med så lite miljöpåverkan som möjligt och i miljöer och förhållanden som inte skadar eller påverkar de människor som tillverkar produkterna. Det går att tillverka prisvärda, bekväma och snygga plagg utan att förgripa sig på vare sig natur eller människor.

Våra kunder kan alltid be om miljöcertifierade alternativ, främst OEKO-TEX, inom i stort sett alla produktområden och våra säljare ska alltid ha ett miljöperspektiv när de diskuterar sortiment och kollektioner. Valet är givetvis kundens men G-ESS skall vara behjälpliga för att våra kunder ska kunna uppfylla sina miljömål även på kläder och skor.

Vi mäter kvalitet i hur väl vi uppfyller våra kunder förväntningar på oss. En G-ESS kund ska ha höga förväntningar på att de produkter vi säljer gör jobbet, på att dessa produkter finns tillgängliga och att vi kan leverera inom utsatt tid. Vi undersöker våra kunders uppfattning om oss på dessa områden, och andra, i en årlig kundundersökning som svart på vitt ger oss besked om vi lever upp till våra kundlöften. Det gör vi: 2016 års undersökning gav oss bl a beskedet att:

  • 96% anser att G-ESS alltid eller ofta erbjuder produkter av hög kvalitet

  • 96% anser att G-ESS alltid eller ofta levererar inom förvänta tid

  • 100% anser att de alltid eller ofta blir väl bemötta på G-ESS


ISO certifierad

G-ESS ISO certifierat!

Miljö och kvalitet är två frågor som alltid stått i fokus hos G-ESS. Under våren och sommaren har arbetet kring dessa frågor fått ytterligare aktualitet genom att vi har blivit ISO-certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 standarderna.

”Vi har haft fokus på kvalitet sedan bolaget grundades och på miljön de senaste 10 åren så det har varit en relativt smärtfri process att bli certifierade, även om det givetvis krävts hårt arbete av både ledning och verksamheten”, säger Sören Runfjäll, miljö- och kvalitetsansvarig på G-ESS.

ISO 9001 för kvalitetsledning syftar till att säkerställa kvaliteten i det interna arbetet, relationerna till kunderna och i våra levererade varor och tjänster. Detta uppnås genom att alla på G-ESS arbetar både systematiskt och ständigt med utveckling och förbättringar. Kvalitetsarbetet leder till färre missförstånd, korrigeringar och reklamationer och ökar värdet av G-ESS som leverantör genom en ännu bättre service till kunden.

ISO 14001 för miljöledningssystem syftar bland annat till att uppnå en effektiv användning av material och energi samt en ytterst specificerad avfallshantering vilket i längden ger lägre kostnader och ett ökat förtroende för företaget men framför allt; en bättre miljö.

G-ESS Miljö- & kvalitetspolicy


FTI - Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Genom att vara ansluten till FTI så uppfyller vi myndigheternas krav, och har tillgång till det rikstäckande systemet för återvinning av förpackningar.

Läs mer på www.ftiab.se

Box 1047, 141 21 Huddinge | Telefon: 08-449 85 70 | E-post: info@g-ess.se
Copyright © G-ESS Yrkeskläder AB | Hemsida av RK

Ansök om kundkonto